0

Uw winkelwagen is leeg

Annulering van een bestelling

Klanten kunnen hun bestelling op elk moment vóór de verzending annuleren; neem contact op met onze Ondersteuningscentrum. Zodra de bestelling verzonden is, kan zij echter niet meer geannuleerd, gewijzigd of terugbetaald worden. Bij ontvangst van het pakket treedt ons Garantie- en Retourbeleid in werking.

Alle bestellingen die door de verzendbedrijven als "geleverd" worden gemeld, worden als geleverd beschouwd. Home Fitness Code kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-levering. Elke bestelling die geen verzendgarantie heeft, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Home Fitness Code en de klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor zijn pakket tijdens het verzendproces.

Ruilen en retourneren (Geld-terug-Garantie)

 • Als u bij ontvangst van uw product(en) niet helemaal tevreden bent, kunt u de artikelen binnen 30 dagen naar ons terugsturen en uw geld terugkrijgen. Retourzendingen nemen ongeveer 5 tot 7 werkdagen in beslag voor het proces, zodra de goederen aangekomen zijn. De precieze duur hangt af van de gebruikte betalingsprovider (b.v. PayPal, de kredietkaartmaatschappij, enz.). De artikelen moeten in hun originele verpakking zitten, alle originele dozen moeten intact zijn en erbij zitten, samen met al het verpakkingsmateriaal, de handleidingen, blanco garantiekaarten, plus alle accessoires en documenten die door de fabrikant verstrekt zijn.

 • U moet eerst contact met ons opnemen op support@homefitnesscode.com om een retour aan te vragen voordat u een artikel terugstuurt.
 • De geld-terug-garantie geldt niet voor volume-/groothandelsbestellingen en bestellingen op maat.
 • Voor "kopers wroeging" wordt de verzending terug naar HomeFitnessCode betaald door de klant. Wij kunnen in het algemeen uw portokosten niet terugbetalen.
 • Elk teruggestuurd product dat niet defect blijkt te zijn, kan binnen de hierboven vermelde termijn terugbetaald worden. Goederen die door de klant gemanipuleerd blijken te zijn, worden niet vervangen, maar op eigen kosten van de klant teruggestuurd.
 • Standaard kan het terugbetaalde bedrag niet hoger zijn dan het oorspronkelijke orderbedrag dat aan HomeFitnessCode betaald is. HomeFitnessCode is niet verantwoordelijk voor en is niet op de hoogte van eventuele bankkosten of wisselkoerskosten die kunnen optreden. Deze kosten worden door de uitgevende bank verwerkt en worden niet door HomeFitnessCode terugbetaald.

Niet-retourneerbaar

 • Producten die geacht worden opzettelijk beschadigd/onverzorgd/niet in verkoopbare staat teruggezonden te zijn.
 • Producten onderhevig aan normale slijtage.
 • Er is geen bewijs van aankoop.
 • Na het verstrijken van de 30 dagen (gerekend vanaf de datum waarop voor de goederen getekend is).

Onjuiste/beschadigde goederen

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw bestelling in onberispelijke staat ontvangt. Als u de bestelde producten niet ontvangt, neem dan contact met ons op. In het onwaarschijnlijke geval dat het product beschadigd of defect aankomt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Prijzen

De op de Sites afgebeelde prijzen kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Privacyverklaring

Opmerking: Nieuwsbriefabonnement op de registratiepagina standaard aangevinkt. Home Fitness Code respecteert de privacy van de klant.

Klantengedrag

Hoewel Home Fitness Code er altijd naar zal streven om problemen naar tevredenheid van de klant op een professionele, hoffelijke en vriendelijke manier op te lossen, zullen wij geen onaanvaardbaar of onredelijk gedrag tolereren ten opzichte van de leden van ons klantenserviceteam.

Onaanvaardbaar gedrag gericht tegen het personeel van de Klantenservice of de Home Fitness Code kan bijvoorbeeld het volgende inhouden:

 • Agressief, beledigend en bedreigend gedrag. Voorbeelden hiervan zijn alle directe of impliciete bedreigingen op welk communicatiekanaal dan ook; intimiderend taalgebruik; persoonlijk en verbaal geweld; seksistische, racistische, homofobe of denigrerende opmerkingen; onbeleefdheid; opruiende uitspraken; vloeken; en ongefundeerde beschuldigingen.
 • Het aanhoudend indienen van veeleisende of vexatoire klachten, ondanks het feit dat de zaak volledig is behandeld; evenzo het aanhoudend indienen van klachten ondanks het feit dat redelijke en billijke oplossingen zijn aangeboden in overeenstemming met ons beleid.
 • Het vragen, verwachten of eisen van personeel om de richtlijnen van het bedrijfsbeleid te overtreden, b.v. terugbetalingsbedrag, tijdschema's, speciale vergoeding, enz.; evenzo, het streven naar een onrealistisch resultaat buiten het bereik van ons eigen beleid en onze eigen procedures.
 • Het herhaaldelijk veranderen van de aard (of de focus) van een klacht of van het gewenste resultaat, gedeeltelijk, nadat een formeel antwoord is gegeven.
 • Een buitensporig aantal klachten in verhouding tot de totale aankoopwaarde geschiedenis.

Voor dergelijk gedrag kunnen klagers geadviseerd en formeel in kennis gesteld worden van het volgende:

 • Hun taalgebruik wordt als beledigend, kwetsend, bedreigend en volstrekt onaanvaardbaar beschouwd.
 • Zij moeten zich onthouden van dergelijke taal, intimidatie en bedreigingen.
 • Er zal geen verdere briefwisseling over deze zaak plaatsvinden als zij dit gedrag blijven volhouden.
 • Home Fitness Code behoudt zich het recht voor om in de toekomst zonder nader bericht geen bestellingen van de klant meer te aanvaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Auteursrechten

Alle inhoud van de site, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en software zijn allemaal eigendom van Home Fitness Code en worden beschermd door internationale auteursrechten.

Licentie en Locatietoegang

Home Fitness Code verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site. Deze licentie omvat geen enkele vorm van commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan, geen enkele verzameling en gebruik van producten, geen enkele verzameling en gebruik van productomschrijvingen of prijzen, geen enkel afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan, geen enkel downloaden of kopiëren van accountinformatie ten voordele van een andere handelaar, of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractietools. Deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins geëxploiteerd worden voor enig belang zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Fitness Code.